Tobias Larsson

Professor i maskinteknik med lång erfarenhet från tillämpad forskning och projekt i korsningen mellan akademi och industri. Forskar främst kring digitaliserad produktutveckling och innovationsteknik inom flyg-, fordons- och industrisektorn. Tillämpningarna inom hälso- och sjukvården ökar.

Med högt fokus på digitalisering och ständig transformation i industrin med start i datorstödda ingenjörsverktyg (1996-) och nyligen på ett modellbaserat digitaliseringsarbete där Digital Twin och Internet of Things samlas för att leverera kundvärde genom produkt-tjänstesystem i en cirkulär ekonomi, bidrar han gärna till organisationer med en önskan om en framtida hållbar industri och samhälle.

tobiass.jpg

Martin Andersson

Professor inom industriell ekonomi med lång erfarenhet av forskning inom nationalekonomi, näringslivsdynamik, entreprenörskap, urban ekonomi & agglomerationsekonomi, digitalisering samt tillväxtens & innovationernas geografi. År 2012 mottog Martin forskarpriset i entreprenörskap för sin forskning kring mikroekonomiska frågeställningar inom industriell dynamik och tillväxt. 2015 tilldelades han även Martin Beckmann Award för det bästa pappret publicerat i tidskriften Papers in Regional Science.

Idag är Martin professor vid Blekinge Tekniska Högskola men är även afficierad forskare vid Institutet för Näringslivsanalys (IFN) i Stockholm. Han skriver även regelbundet rapporter samt debattartiklar och är även med i juryn för Global Award for Entrepreneurship Research, världens främsta pris för entreprenörskapsforskning.

Martin.jpg

AKAVIA

Akavia är ett fackförbund för dig som ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör. 2020 grundades dom av Jusek i samband med Civilekonomerna och når idag ut till 130 000.

Lördagens föreläsning kommer ge bättre insikt och tips om hur du spetsar ditt CV samt LinkedIn profil för att bättre nå ut till en potentiell arbetsgivare samt nätverk.

akavia_edited.jpg

Marianne Waplan

Marianne är en erfaren civilekonom med internationell bakgrund inom ekonomi & administration och revision. Är flerspråkig och har arbetat i svenska och internationella företag i varierande storlekar inom europeiskt näringsliv. Har haft linjepositioner i Sverige och utomlands, däribland  redovisningschef i banker och finansiella institut, internrevisionschef i bank, CFO i nystartade bolag. Mer än 20 år inom den finansiella sektorn.  

Marianne har erfarenhet både av noteringsprocesser till Nasdaq och som projektledare och har lett projekt med olika inriktning och storlek, däribland IFRS implementering, regelverksutredningar, fusionsprojekt, kostnadsnedskärningar, samt framställande av årsredovisningar i börsbolag.

Picture1.jpg